Valjkaste četke za čistilice

Valjkaste četke za čistilice

  • Osnova: Polietilenska plastika ili osnova od lima sa "U" profilima
  • Pogonski segmenti: 34mm x 34mm, 41mm x 41mm, 46mm x 46mm, 51mm x 51mm, 61mm x 61mm kao i standarni kružni otvori u zavisnosti od tipa čistilice na koju se četka postavlja
  • Tipovi materijala: Polipropilenska plastika od 1,5mm do 3,0mm i valovana žica 0,7mm debljine ili u kombinaciji polipropilenske plastike i valovane žice

Proizvodnja valjkastih četaka svih dimenzija u kombinaciji materijala za sve tipove čistilica ili po zahtevu izrada po tehničkom crtežu, potrebi kupca.